Privacy

image slogan

improve.
impower.
imprez.

Privacy

Imprez verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren en vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden enkel gebruikt omtrent de dienstverlening van Imprez. Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de vigerende wettelijke voorschriften tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden in geen geval overgemaakt aan of ter beschikking gesteld van derden zonder uw toestemming. Imprez heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik. Het project dat u in een samenwerking met Imprez realiseerde kan worden gepubliceerd op de website van Imprez. Uw gaf hiervoor al dan niet toestemming door het akkoord gaan met de offerte. Indien u wenst dat up project verwijdert wordt van onze website, dient u contact op te nemen via deze link of via 0495546758.